XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX
pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Konkurs odbył się 4 marca 2014 r.


Informujemy, że oczekujemy na dostawę nagród. Z chwilą ich otrzymania przekażemy wraz z nimi do szkół informację o wynikach oraz dyplomy zdobyte przez uczniów.
Informacja o sposobie dystrybucji dla poszczególnych powiatów umieszczona zostanie na naszej stronie

 

Dystrybucja wyników i nagród
Klucz odpowiedzi 2014 r.

Szczegóły pod odsyłaczami w menu konkursu FOX

 

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" w 2014 r. odbył się

20 marca 2014 r.

 

Informujemy, że oczekujemy na dostawę nagród. Z chwilą ich otrzymania przekażemy wraz z nimi do szkół informację o wynikach oraz dyplomy zdobyte przez uczniów.
Informacja o sposobie dystrybucji dla poszczególnych powiatów umieszczona zostanie na naszej stronie


Dystrybucja wyników i nagród
Zdobywcy dyplomów 2014 r.
Klucz odpowiedzi 2014 r.
Regulamin
Szczegóły pod odsyłaczami w menu konkursu KANGUR