Login: 

Hasło: 
Konkurs języka angielskiego FOX 2019

Wyniki konkursu dla szkół regionu katowickiego
Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe DELTA , 40-063 Katowice, ul. Żwirki i Wigury 32/5a
tel.: 501845408 e-mail: ssodelta@wp.pl www.ssodelta.edu.pl