Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" w 2014 r. odbył się

20 marca 2014 r.

Klucz odpowiedzi 2014 r. >>>
Pobierz ulotkę informacyjną >>>
Regulamin >>>
Szczegóły pod odsyłaczami w menu konkursu KANGUR.