Z uwagi na opóźnienie w dostawie nagród ich dystrybucję rozpoczniemy 25 bm. Szczegółową informacje umieścimy na naszych stronach.
 


Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY 2017”

Podstawowe zasady organizacji konkursu w regionie katowickim

1. Regionalnym organizatorem konkursu jest Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe „DELTA” w Katowicach. Konkurs obejmuje uczniów wszystkich typów szkół z następujących powiatów: Będzin, Bieruń-Lędziny, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mikołów, Mysłowice, Piekary śląskie, Racibórz, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Żory

2. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” jest przedsięwzięciem samofinansującym się i niedochodowym, uzyskiwane środki finansowe przeznaczone są na nagrody i organizacyjną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 9 zł od osoby. Wpłaty mogą pochodzić od osób prywatnych, firm, Rad Rodziców, Dyrekcji Szkół, instytucji i urzędów wspierających działalność oświatową.

3. Konkurs ma charakter jednorazowego testu trwającego 75 minut, poza sprawami organizacyjnymi.

4. Konkurs odbędzie się 16.03.2017 r. - godz. 9.00.

5. Szkolny Koordynator Konkursu zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2017 r.

 • Dokonać zgłoszenia internetowo - Szkoły zarejestrowane w poprzedniej edycji korzystają z już istniejącego konta w celu zgłoszenia udziału w konkursie - Opiekun wprowadza tylko zgłoszenie ilościowe - zgodnie z dostępną poprzez stronę www.ssodelta.edu.pl instrukcją.
 • Szkoły zgłaszane do konkursu po raz pierwszy wypełniają formularz rejestracji szkoły i z utworzonego konta wprowadzają zgłoszenie ilościowe.
  Dla każdej szkoły rejestrowane jest przez Koordynatora Szkolnego Konkursu tylko jedno konto umożliwiające zarządzanie zgłoszeniami oraz pozwalające na dostęp do wyników konkursu
 • Instrukcja zgłoszenia dostępna jest tutaj>>.

 • Wpłacić wpisowe za uczestników (9 zł od uczestnika) na konto:
  Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe „DELTA”, 40-063 Katowice ul. Żwirki i Wigury 32/5a

  Bank MILLENNIUM SA 96 1160 2202 0000 0000 1210 5549

  Prosimy o umieszczanie w polu tytuł wpłaty wpisu: KANGUR + dane szkoły

 • Przesłać dokumenty wygenerowane w trakcie rejestracji oraz dowód wpłaty wpisowego na adres ŚSO DELTA, podawany również w trakcie procedury zgłoszeniowej.

  Dopiero otrzymanie przez Stowarzyszenie wydrukowanego, podpisanego zgłoszenia oraz potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do zatwierdzenia zgłoszenia i nadania szkole kodu. Dopuszczamy przesłanie w/w dokumentów drogą elektroniczną (skany) - na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

6. Koordynator zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości przebiegu procesu zgłoszenia udziału oraz realizacji działań wynikających z komunikatów umieszczanych stronie www.ssodelta.edu.pl i otrzymywanych drogą e-mailową.

7. Informacja o sposobie i terminach dystrybucji materiałów konkursowych umieszczona zostanie na stronach www.ssodelta.edu.pl.

8. Szkolny Koordynator Konkursu przeprowadza konkursu w oznaczonym dniu, w sposób zgodny z otrzymaną wraz z materiałami instrukcją instrukcją.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników lub prawo dyskwalifikacji uczestników w uzasadnionych przypadkach.

10. Po rozwiązaniu testu, szkolni Koordynatorzy dostarczają, w dniu konkursu, wypełnione karty odpowiedzi zamknięte w kopertach zwrotnych pod wskazany adres lub przesyłają listem poleconym na adres Stowarzyszenia.

11. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Każda szkoła uczestnicząca w konkursie otrzyma imienną listę wyników, która dostępna będzie również poprzez konto Szkolnego Koordynatora Konkursu oraz informację o podziale nagród.

Dodatkowe informacje można uzyskać: na stronie www.ssodelta.edu.pl, poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod numerem telefonu: 501 845 408.

 

Opcja zostanie uaktywniona 15 listopada br. Od tego dnia aż do 15 stycznia 2010 r. przyjmowane będą zgłoszenia udziału w Konkursie.