Konkurs języka angielskiego FOX 2018 - XVIII edycja

Zasady udziału w KonkursieZapraszamy uczniów wszystkich typów szkół do udziału w XVIII edycji Konkursu Języka Angielskiego „FOX 2018” . Patronat naukowy nad Konkursem sprawuje Wydział Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Organizatorem ogólnopolskim jest Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe „Kaganek” oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku–Białej. W regionie katowickim organizatorem Konkursu jest Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe „DELTA”.

Termin: 27 luty 2018 r. (rozpoczęcie konkursu 8.00 – 8.30)

Termin zgłoszenia udziału w konkursie - 20.11.2017 do  22.01.2018 r. przedłużono


Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe DELTA koordynuje udział w Konkursie FOX uczniów wszystkich typów szkół z następujących powiatów: Będzin, Bieruń-Lędziny, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Racibórz, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Żory
 • opłata za udział w konkursie wynosi 9 zł od uczestnika
  - wnosimy ją w terminie zgłoszeń, tj. do 15 stycznia 2018 r. za wszystkich zgłoszonych uczestników na konto:

  Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe „DELTA”, 40-063 Katowice, Żwirki i Wigury 32/5a
  Bank MILLENNIUM 96 1160 2202 0000 0000 1210 5549 /tytuł wpłaty: Konkurs FOX + kod nadany szkole/
 • konkurs odbywa się w pięciu kategoriach:


Kategoria

KITTENS klasa III i IV szkół podstawowych

BUNNIES klasa V i VI szkół podstawowych

DUCKS klasa VII szkół podstawowych i II gimnazjów

LIONS klasa III gimnazjów i I szkół ponadgimnazjalnych

EAGLES dla klas II i III (IV) szkół ponadgimnazjalnych


 • Konkurs ma charakter jednorazowego testu (bez eliminacji wstępnych) trwającego, poza sprawami organizacyjnymi, 75 minut;
 • uczeń rozwiązuje test w swojej szkole;
 • elementem konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi,
 • „na starcie” uczeń otrzymuje 20% wszystkich punktów możliwych do zdobycia za rozwiązanie zadań, w jego kategorii wiekowej;
 • wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone i udostępnione na stronie internetowej tylko szkolnym opiekunom, w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Wyniki będą dostępne dla Szkolnego Opiekuna Konkursu po zalogowaniu się do systemu;
 • nagrodami w konkursie są obozy językowe i nagrody rzeczowe;
 • organizator regionalny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego lub skreślenia z listy w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników;
 • testy będą obejmować tematykę z zakresu gramatyki, słownictwa, kulturoznawstwa oraz tzw. języka codziennego.
 • Wszystkie książki wydawnictwa MM Publications Polska sp. z o.o. należy zamawiać bezpośrednio w Wydawnictwie korzystając z formularza on-line . Można też wypełnione zamówienie przesłać fax'em na nr 22/209-25-41, e-mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pocztą na adres: ELT Poland Sp. z o. o. ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno (płatne po otrzymaniu faktury).
  Książki można nabyć również w sieci księgarń: Bookland, Omnibus, Polanglo, Columbus, Integra.

Zgłoszenie do konkursu:

Zgłaszanie uczestników do konkursu FOX odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną:

- system rejestracji, założenie konta szkoły


Za pośrednictwem konta utworzonego przez Szkolnego Opiekuna Konkursu (jedno dla każdej szkoły) szkoły zgłaszają uczestników oraz otrzymują informacjedotyczące organizacji i przebiegu Konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , strona: www.ssodelta.edu.pl, tel. 501 845 408

 

1.Prawo uczestnictwa w Konkursie ma każdy uczeń zgłoszony przez szkołę. Opłata za udział w konkursie wynosi 9 zł od uczestnika i może być wnoszona przez osoby prywatne, firmy, Rady Rodziców, Dyrekcje Szkół, instytucje i urzędy wspierające działalność oświatową.

2.Zgłoszenia grupowego uczniów szkoły należy dokonać na stronie internetowej organizatora zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji e-rejestracji.
Rejestracja do konkursu będzie możliwa od 20 listopada 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.

3.Konkurs odbywa się w pięciu grupach wiekowych:

- kategoria KITTENS dla klas III i IV szkół podstawowych,
- kategoria BUNNIES dla klas V i VI szkół podstawowych,
- kategoria DUCKS dla klas VII szkół podstawowych i II gimnazjów,
- kategoria LIONS dla klas III gimnazjów i I szkół ponadgimnazjalnych,
- kategoria EAGLES dla klas II i III (IV) szkół ponadgimnazjalnych.

4.Zawody mają charakter jednorazowego testu (bez żadnych eliminacji wstępnych) trwającego 75 minut, poza sprawami organizacyjnymi. Zawody rozpoczynają się między godz. 8.00 a 8.30.

5.Uczeń rozwiązuje test w swojej szkole lub szkole pobliskiej pod nadzorem nauczyciela - opiekuna konkursu. Uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi nie udostępnia rozwiązań innym. Niedozwolone jest korzystanie z elektronicznych środków przekazu.

6.Każdy test składa się z pytań o trzech stopniach trudności. Zasady punktacji są następujące:

 • za poprawną odpowiedź na każde z pytań I części można otrzymać po 3 punkty, z II części - po 4 punkty, a z III części - po 5 punktów,
 • za każdą błędną odpowiedź odejmuje się 25% punktów przewidzianych dla danego zadania,
 • w przypadku braku odpowiedzi przyznaje się 0 punktów.

7."Na starcie" uczeń otrzymuje w kat. Kittens - 15 punktów a w pozostałych kategoriach - 30 punktów. Maksymalna ilość puntów możliwych do zdobycia wynosi w kat. Kittens - 75, a w pozostałych kategoriach - 150.

8.Odpowiedzi udziela się na specjalnej karcie, którą należy wypełniać tylko kolorem czarnym lub granatowym, najlepiej ołówkiem o średniej twardości.

9.Wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone i udostępnione na stronie internetowej tylko szkolnym opiekunom, w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Wyniki są dostępne po zalogowaniu się do systemu.

10.Przedziały punktowe, według których wyniki uczestników kwalifikowane są do kategorii laureatów, bardzo dobrych i dobrych są ustalane corocznie dla każdej edycji konkursu. Definicję laureata formułuje organizator krajowy. Przedziały punktowe określające wyniki bardzo dobre i dobre ustalane są z wykorzystaniem skali staninowej stosowanej oddzialenie do każdej grupy wiekowej (klasy). Wyniki bardzo dobre obejmują uczestników należących do stanina dziewiątego, wyniki dobre obejmują uczestników należących do stanina ósmego.

11.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego lub skreślenia z listy w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników.

12.Karty odpowiedzi nie są udostępniane do wglądu.

13.W przypadku dyskwalifikacji ucznia jedynie szkolnemu opiekunowi konkursu przysługuje prawo do odwołania się w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników.

14.Organizator podczas edycji konkursu zastrzega sobie prawo udziału w charakterze obserwatora w wybranych przez siebie szkołach.

15.Dyrektor szkoły lub zespołu szkół wskazuje nauczyciela - opiekuna konkursu: osobno dla szkół podstawowych, osobno dla szkół gimnazjalnych i osobno dla szkół ponadgimnazjalnych.

16.Komitety regionalne przyznają nagrody, różnicując je stosownie do kategorii wyniku (laureat, wynik bardzo dobry, wynik dobry).

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.