II etap Małej Olimpiady Matematycznej

Termin: 2015-03-13, godz. 9.00

 

Lp

Miejsce II etapu

Liczba uczestników II etapu

Przydział szkół

1

SP 12 Katowice

ul. Paderewskiego 46

20

SP 1, SP 5, SP 12, SP 15, SP 21, SP 29, SP 65. SP „Szkoła Jak Dom”, SP STO

2

SP 62 Katowice

ul. Ordona 3d

27

SP 2, SP 10, SP 17, SP 19, SP 20, SP 31, SP 36, SP 58, SP 59, SP 62, SP 66

3

SP 67 Katowice

ul. Zielona 5

24

SP 9, SP 11, SP 27, SP 32, SP 33, SP 34,

SP 67,

4

SP 51 Katowice

ul. Przyjazna 7a

17

SP 42, SP 44, SP 45, SP 47, SP 48, SP 51,

SP 53

 

Regulamin
XIII MAŁEJ OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ
konkursu dla uczniów klas VI szkół podstawowych w Katowicach
w roku szkolnym 2014/2015Mała Olimpiada Matematyczna jest wspólnym przedsięwzięciem nauczycieli matematyki katowickich szkół podstawowych. Organizatorem jest Gimnazjum nr 21 w Katowicach. Osobą odpowiedzialną za organizację Olimpiady jest doradca metodyczny Aurelia Tomaszewska. Celem Olimpiady jest wspomaganie rozwoju uzdolnień matematycznych uczniów katowickich szkół, poprzez ich udział w zawodach międzyszkolnych.

1. Konkurs przebiegał będzie w trzech etapach

Data Opis
I etap szkolny do dnia 30 stycznia 2015 r. forma i sposób przeprowadzenia ustalany
jest na poziomie danej szkoły
II etap
międzyszkolny
13 marca 2015 r.
godz. 9.00
60 min - zadania otwarte. Uczniowie rozwiązują
zadania pod nadzorem komisji szkolnej
FINAŁ - miejski

24 kwietnia 2015 r.

godz. 9.00

60 min – zadania otwarte  + 15 min – test


2. I etap organizuje szkoła macierzysta. Forma, termin i sposób przeprowadzenia ustalają nauczyciele uczący w danej szkole. Do drugiego etapu szkoła kwalifikuje uczniów, którzy w eliminacjach szkolnych uzyskali najlepszy wynik. Liczba uczniów kwalifikowanych do drugiego etapu z danej szkoły nie może być większa niż liczba klas VI w danej szkole. Szkoła wysyła zgłoszenie imienne do 17 stycznia 2014 r. na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
3. II etap organizują wskazane szkoły na terenie miasta. Prace są poprawiane przez komisję drugiego etapu powołaną przez doradcę metodycznego matematyki, a wyniki przesłane na adres j.w. Komisja miejska do finału kwalifikuje nie mniej niż 30 uczniów z najwyższą liczba zdobytych punktów.
4. III etap odbędzie się w Gimnazjum nr 21 w Katowicach, ul. Zielonogórska 23. Spośród finalistów, nie mniej niż 10 najlepszych otrzymuje tytuł Laureata

Skład komisji miejskiej:  Przew. mgr Aurelia Tomaszewska + nauczyciele szkół podstawowych
Werdykt komisji na każdym etapie jest ostateczny.