Login: 

Hasło: 
Konkurs Języka Angielskiego FOX 2024

Pobierz wyniki uzyskane przez uczniów Twojej szkoły

Zgodnie z Regulaminem (pkt 8.) prawidłowe wypełnienie karty odpowiedzi jest elementem konkursu

Zgodnie z ustaleniami Organizatora:
"Prawidłowe wypełnienie przez uczestnika karty odpowiedzi jest elementem konkursu", w związku z tym wyniki uczniów "bez klas"
nie będą traktowane na równi z wynikami uczniów, którzy swoje karty wypełnili prawidłowo. Nie będą oni klasyfikowani.
Informacje o wyniku punktowym ucznia, który nie zakodował swojej kategorii w karcie odpowiedzi przekazujemy TYLKO Szkolnemu Opiekunowi Konkursu w oparciu o przesłaną na adres fox@ssodelta.edu.pl informację zawierajacą: kod szkoły, imię i nazwisko oraz kategorię (klasę) ucznia.


Zasady logowania przesłane zostały mailem do Szkolnego Opiekuna KonkursuŚląskie Stowarzyszenie Oświatowe DELTA , 40-063 Katowice, ul. Żwirki i Wigury 32/5a
tel.: 501845408 e-mail: ssodelta@wp.pl www.ssodelta.edu.pl